Spring English speaking club
start 13 April
Program for B1-C2 levels
4 fluent speakers
Що таке Speaking Club і чому це краще за звичні уроки?
Speaking club - це неформальний урок, під час якого учасники спілкуються на новій для себе мові, дискутуючи стосовно усього на світі. Це не схоже на звичні уроки в школі: фокус тут йде на спілкування, граматику ви можете вивчити і без сторонньої допомоги. У нашому клубі кожну дискусію модерує українець (з англійською рівня C2) і fluent speaker зза кордону. Таким чином учасники не тільки тренуватимуться розмовляти лише англійською, але й матимуть підтримку в разі необхідності.

Давайте проведемо карантин з користю!
Записатись!
Познайомтесь з нашими експертами
Френк
Френк отримав 9 з 9 на IELTS за свій speaking. Спілкується англійською з 6 років. Френк має чітко виражений і зрозумілий британський акцент. Вчиться в Центральному Європейському Університеті на одній спеціальності з Андрієм і Кирилом. Якщо хочете його розговорити, спитайте про політику.
Іфра
Іфра провела семестр в Штатах після чого здала TOEFL test, де набрала
115\120
. Cтуденткою Центрального Європейського Університету на спеціальності Public Policy. Вивчила англійську, щоб ховати записи в своєму щоденнику від інших людей
Андрій
Андрій є персональним репетитором з англійської, допомагає вивчити мову 5 учням. Студент Центрального Європейського Університету. Ініціював спікінг клаб і ходить щасливий.
Кирило
Кирило вчився в США протягом року, після чого здав ЗНО на 199.5. Вчиться в Центральному Європейському Університеті в Угорщині. Завжди запропонує цікаву гру в колі друзів.

Подивіться запрошення в наш клуб від Френка (нижче)!
Як ми працюємо
Ми не просто говоримо з учнями. Ми активно залучаємо кожного вправами і даємо персоналізований фідбек та поради для покращення
Дискусії
Наводь аргументи, захищай позицію та знайди істину англійською мовою!
Вправи
Бункер, Асоціації, Крокодил та інші популярні ігри під пильним наглядом експертів
Персональний фідбек
Отримай детальний розбір свого мовлення та поради як покращити себе
You may ask
Що таке Spring English Speaking Club?
Програма на 8 занять (4 тижні) під час якої учасники попрацюють з кожним з експертів та значно покращать свою розмовну англійську. Перша група починає заняття 14 квітня. Ціни та умови будуть анонсовані під час free speaking clubs. Якщо тобі цікаво, реєструйся на івент та висловлюй інтерес до програми в формі
Групи для двох рівнів
Advanced Speakers - C1-C2
Заняття відбуватимуться в формі дебатів з ціллю розшити словниковий запас, навчитись розслаблено спілкуватись та підтримати наявний рівень мови
Intermediate Speakers (B1-B2)
Заняття відбуватимуться з використанням задач, ігор та групової роботи для того, щоб дати можливість учням "відчути" мову та розширити розуміння граматичних структур та виразів
Програма першого клубу SESC почнеться 13 квітня і закінчиться 10 травня!
Ціни
Визначення рівня - безкоштовно
Вартість програми 400 гривень в тиждень.
Повна програма + 5 особистих консультацій від будь-якого тренера - 600 гривень в тиждень
Після програми ви отримаєте
Словник з усіма словами та ідіомами, які використовувались під час програми
Відео записи всіх уроків
Подальший план розвитку
Давайте проведемо карантин з користю!
Запитання? Спитай у нас
+ 380682885428
andriygooch@gmail.com
Spring English speaking club (рус)
start 4 April
For B1-C2 speakers
4 fluent speakers
Что такое Speaking Club и почему это лучше привычных уроков?
Speaking club - это неформальный урок, во время которого участники общаются на новом для себя языке, дискутируя обо всем на свете. Это не похоже на привычные уроки в школе: фокус здесь идет на общение, грамматику вы можете изучить и без посторонней помощи. В нашем клубе каждую дискуссию модерирует русскоязычный человек (с английским уровня C2) и fluent speaker, который НЕ знает русского. Таким образом участники не только тренируются разговаривать на английском, но и получают поддержку в случае необходимости.
Давайте проведем карантин с пользой!
Записаться!
Познакомьтесь с нашими экспертами
Френк
Фрэнк получил 9 с 9 на IELTS за свой speaking. Общается на английском с 6 лет. Фрэнк имеет выраженный и понятный британский акцент. Учится в Центральном Европейском Университете на одной специальности с Андреем и Кириллом. Если хотите его разговорить, спросите о политике.
Ифра
Ифра провела семестр в Штатах после чего сдала TOEFL test, где набрала
115 \ 120.
Студентка Центрального Европейского Университета на специальности Public Policy. Выучила английский, чтобы прятать записи в своем дневнике от других людей
Андрей
Андрей является персональным репетитором по английскому, помогает выучить язык 5 ученикам. Студент Центрального Европейского Университета. Придумал идею Спикинг клаба и ходит счастливый.
Кирилл
Кирилл учился в США в течение года, после чего сдал ВНО на 199.5. Учится в Центральном Европейском Университете в Венгрии. Всегда предложит интересную игру в кругу друзей.
Посмотрите приглашение от Фрэнка ниже!
Как мы работаем
Мы не просто говорим с учениками. Мы активно привлекаем каждого упражнениями и даем персонализированный фидбэк и советы для улучшения
Дискуссии
Приводи аргументы, защищай позицию и найди истину английском языке!
Упражнения
Бункер, Ассоциации, Крокодил и другие популярные игры под пристальным наблюдением экспертов
Персональный фидбек
Получи подробный разбор своей речи и советы как улучшить себя
Что такое Spring English Speaking Club?
Программа на 8 занятий (4 недели) во время которой участники поработают с каждым из экспертов и значительно улучшат свой разговорный английский. Первая группа начинает занятия 14 апреля. Цены и условия будут анонсированы во время free speaking clubs. Если тебе интересно, регистрируйся на ивент и высказывай интерес к программе в форме
Групы для двох уровней
Advanced Speakers - C1-C2
Занятия будут проходить в форме дебатов с целью расшырить словарный запас, научиться спокойно общаться и поддержать существующий уровень языка
Intermediate Speakers (B1-B2)
Занятия будут проходить с использованием задач, игр и групповой работы для того, чтобы дать возможность ученикам "почувствовать" язык и расширить понимание грамматических структур и выражений
Программа первого клуба SESC начнется 13 апреля и закончится 10 мая!
Цены
Определение уровня - бесплатно
Стоимость программы 400 гривен в неделю (1000 рублей).
Полная программа + 5 личных консультаций с любым тренером - 600 грн в неделю (1600 рублей)
После программы вы получите
Словарь со всеми словами и идиомами, которые использовались во время программы
Видео запись всех уроков
Дальнейший план развития
Давайте проведем карантин с пользой!
Вопросы? Спроси у нас!
+ 380682885428
andriygooch@gmail.com
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website